Verdieping 2

Het tweede verdiepingsjaar bestaat uit kernvakken en profileringsvakken. In blok 3 en 4 volg je een verbredende of verdiepende minor bij CMD, DMCI, de HvA, bij een hoger onderwijsinstelling in Nederland of in het buitenland.

Klassenlijst

Hier vind je de indeling voor projecten (met bijhorende vakken) voor blok 1 en 2 van studiejaar 2016/17.

Gelukkig konden de meeste voorkeuren gehonoreerd worden. Echter is het helaas niet gelukt om iedereen zoals gewenst in te delen. Indien je met een medestudent een project wilt ruilen is dit uiteraard mogelijk. Zonder ruil is een wijziging niet mogelijk.

Curriculum V2

Klik op een vak voor meer informatie

  Blok 1 + 2 Blok 3 Blok 4
Project Informotion Motion Design
Frontend 2
Datavisualisatie
Minoren Algemeen
Design Thinking & Doing
Web Development - Everything Web
Game Design
User eXperience Design
Vormgeving
Me & Partners Business Strategy
Service Design
Adaptive Content
Persuasion Social Web / Social Web Her.
Content Creatie
Design Ethics
SLC Studieloopbaan Coaching | V2 Assessment

Vanaf dit schooljaar zijn er geen SRP's meer in de V2 te behalen.

Boekenlijst

Bekijk hier de boekenlijst voor de V2:

Boekenlijst V2


Profileringsvakken

Studenten die nog vakken moeten volgen in de V2, moeten zich daarvoor inschrijven. Kijk in de converisematrix voor de procedure en informatie over herkansingsopdrachten.​ Voor meer informatie en vragen, neem contact op met de teammanager van de V2, Andre Neumann.

Studieachterstand inlopen

Studenten die nog vakken moeten volgen in de V2, moeten zich daarvoor inschrijven. Kijk in de converisematrix voor de procedure en informatie over herkansingsopdrachten.​ Voor meer informatie en vragen, neem contact op met de teammanager van de V2, Andre Neumann.

CMD1516 Conversiematrix v2

Hieronder een korte uitleg over hoe je kunt herkansen:

Als je project 6 niet hebt gehaald kun je een herkansingsproject volgen. Hierbij zul je een dag per week een contactmoment met een docent hebben om het project af te ronden. De herkansing hiervan begint in blok 1.

Als je Motion Design en/of The Social Web niet hebt gehaald kun je deze vakken in herkansingsklassen opnieuw gaan volgen. Hierbij blijf je zoals gewend een werkgroep per week hebben. De herkansing van motion design is in blok 1, de herkansing van Social web is in blok 2.

Als je profileringsvakken niet hebt gehaald zijn er verschillende opties, maar in het algemeen geldt: Je hoeft niet hetzelfde vak te herkansen als dat je dit jaar hebt gevolgd!

- De volgende vakken worden als herkansingsklassen aangeboden Design Ethics (blok 1), Service Design (blok 1) en Bedrijfsstrategie (blok 2). Dat betekent dat je de vakken een keer per week een blok lang kunt volgen. Dit is zeer waarschijnlijk qua studeerbaarheid de beste optie.

- Wil je een ander profileringsvak dan deze bovenstaande opnieuw volgen. Dan mag je daarover contact opnemen met de docent/coördinator van dit jaar, om over een vervangende opdracht te spreken. Let op, dat kan alleen als je de lessen van dit vak dit jaar hebt gevolgd maar geen voldoende hebt gehaald. 

Uitzonderingen: Scenario Schrijven vervalt en dit vak kun je niet meer herkansen Hiervoor kun je een ander, niet behaald vak kiezen. 

Future Scenario’scopywriting en Visuele communicatie worden niet opnieuw aangeboden, maar je kunt hiervoor contact met de desbetreffende docenten opnemen om de vakken te herkansen.

- Je mag ook een nieuw, niet gehaald profileringsvak uit de V2 kiezen en dit in het nieuwe curriculum gaan volgen. In het nieuwe curriculum gebeurt dit intensiever dan dat je gewend bent (bijvoorbeeld twee werkgroepen per week) waardoor deze optie moeilijk is om naast je stage te doen. NB: Je kunt niet het nieuwe vak content creatie volgen als je copywriting en/of visuele communicatie al hebt behaald.