Minoren

Kleur je studie met 'n minor

CMD werkt als alle opleidingen binnen de Hogeschool van Amsterdam met de major-minor structuur. Van de 240 studiepunten die je nodig hebt om af te studeren haal je er 210 met het major-deel. Voor de resterende 30 punten doe je in blok 3 en 4 van het derde jaar een minor. Dit is een samenhangend keuzeprogramma. Als je zowel je major als je minor hebt gehaald, dan is je studie afgerond.

De minor is gerelateerd aan de persoonlijke ambities van de student. De minor dient een aanvulling te zijn op de studie die de student volgt zodat deze zijn/haar studie nog persoonlijker kan maken. De major-minor structuur vind je bij vrijwel alle hogescholen binnen Europa.

Voor meer informatie kijk op de minoren pagina van de hva​ 

Inschrijven voor een minor gaat via http://www.hva.nl/sis/

Inschrijven en toestemming

Hiervoor vul je het dit formulier in en voeg je een overzicht van de inhoud van de minor toe alvorens dit naar de examencommissie te sturen.

WANNEER SCHRIJF IK MIJ IN?

  • Minor volgen in semester 1 2017-2018? 
    Deze inschrijving is al gesloten.
  • Minor volgen in semester 2 2017-2018? 
    Schrijf je in via van maandag 25 september om 9.00 uur t/m zondag 8 oktober 2017.
  • Minor volgens in semester 1 2018-2018?

    Schrijf je in via SIS van maandag 26 maart om 9.00 uur t/m zondag 8 april 2018

Let op: bij sommige minoren moet je voor de inschrijfdatum een portfolio inleveren. Bekijk per minor de voorwaarden.

HOE SCHRIJF IK MIJ IN?

Bekijk het stappenplan aanmelden op de minoren pagina van de hva​

Let op! Bij sommige minoren dien je voor de inschrijfdatum een portfolio in te leveren, bekijk per minor de voorwaarden. 

Voorwaarden voor het mogen volgen van een minor

Bij de start van de minor moet je derde- of vierdejaarsstudent zijn, je propedeuse hebben behaald (of daarvan zijn vrijgesteld) en minimaal 40 studiepunten in de hoofdfase hebben behaald. 

Toestemming van Examencommissie

Het aanbod van minoren is groot, maar je kunt niet alle minoren zonder toestemming volgen. Er zijn een aantal minoren die goed aansluiten bij het vakgebied van Communication and Multimedia Design, deze minoren mag je zondermeer volgen. Wil je een andere minor volgen, dan moet je daarvoor toestemming vragen bij de examencommissie. Onderaan deze pagina kun je zien voor welke minoren je wel en geen toestemming nodig hebt. Staat jouw minor er niet bij, vul dan het formulier onder de lijst in en voeg je een overzicht van de inhoud van de minor toe alvorens dit naar de examencommissie te sturen.

Minor in semester 1 i.p.v. 2

Wanneer je een van onderstaand genoemde minoren in semester 1 (blok 1 en 2) wilt volgen (als dat  mogelijk is), dan dien je toestemming te vragen bij de examencommissie.

Minor in buitenland

Het is ook mogelijk om een minor in het buitenland te volgen. Ook daarvoor moet je het toestemmingsformulier bij de examencommissie indienen.  

De verwerkingstijd van een toestemmingsaanvraag voor het buitenland, neemt meer tijd in beslag, dus je moet half september 2017 uiterlijk toestemming aanvragen voor een minor in het voorjaar van 2016. De overige voorbereidingen nemen ook veel tijd in beslag, dus we raden je aan om al in collegejaar 2017-2018 te beginnen met de voorbereidingen.

Let op! Indien je niet voldoende punten hebt behaald, kun je geen minor in het buitenland volgen.

Binnen 4 weken ontvang je een schriftelijke reactie van de examencommissie.

Geen toestemming gekregen

Indien de examencommissie geen toestemming verleent, kun je de minor niet volgen in het kader van je studie. Mocht je de minor toch gaan volgen, dan worden de studiepunten niet toegekend. Wat betreft de opleiding heb je de minor dan niet gevolgd. Hetzelfde geldt voor minoren die toestemming vereisen, maar waarvoor geen toestemming gevraagd is. 

Toestemmingsoverzicht minoren

Dit jaar erkent de studie CMD minoren waarvoor bij onze examencommissie geen toestemming aangevraagd hoeft te worden wanneer de minor in semester 2 (blok 3 en 4) gevolgd wordt. Voor de minoren die al goedkeuring hebben, hoeft geen toestemming aangevraagd te worden, voor alle andere wel.  

Let op! kijk goed naar de voorwaarden die aanbieder van de minor stelt. Let op! je moet je nog wel zelf inschrijven.


Naam minor Goedkeuring Opmerkingen
Game Design (CMD) Ja, CMD-minor Verbreding op het gebied van het ontwerpen van spellen


User experience Design (CMD) Ja, CMD-minor Verdieping op het gebied van interactie en user experience design
Vormgeven ​(CMD) Ja, CMD-minor Verdieping op het gebied van webdesign, grids, typografie, kleur, vorm, beeld en animatie
Design thinking and doing (CMD) Ja, CMD-minor Design Thinking as a new way of solving problems in a complex and fast moving world. (Taught in English)
Everything Web - Web Development Ja, CMD-minor Verdieping op het gebied van front end development
DIT dit dit tekst
Intelligent environments (Informatica) Ja Verdiepend op het gebied van onderzoeksmethoden en techniek, kan de student met een verkort schakelprogramma naar de UvA master Informatiekunde, specialisatie Human Centered Multimedia indien voor deze modules een cijfer van 7.5 of hoger is verkregen.
Management van Creativiteit en Innovatie Ja Verbreding in het faciliteren en managen van creatieve processen
Mediaondernemerschap (MIC) Ja Verbreding in het opzetten van een eigen mediabureau​
Web 3.0 & Knowledge Sharing Ja Verbreding op het gebied van de sharing economy, engelstalige minor
Customer Media (MIC) Ja Verbreding op het gebied van contentstrategie en mediaplanningVakken in het buitenland Op motivatie Zie ook de uitleg hierboven.
Alle deeltijd minoren Nee ​Het volgen van een deeltijdmin is niet toegestaan bij een voltijd studie, ook niet op motivatie 

Overige HvA minoren die eerder door CMD-studenten gevolgd zijn op basis van motivatie, indien je een van onderstaande minoren wil volgen, dien je een minorverzoekschrift in. 


Archieven Baan in Onderwijs Beeld
Citymarketing in Europe Contentmanagement en E-publishing Datavisualisatie
Event en Experience Management Forensic Intelligence and Security Game Technology
Inspirerend Leiderschap International Trade Publishing Jeugd en Media
Ondernemerschap Praktische Filosofie Radio
Sociale kracht van interactieve media Spaanse taal en cultuur Televisie
Trendwatching Internationalisering: Werken in Ontwikkelingslanden et cetera


minor toestemmingsformulier