Afstuderen

Klik op een vak voor meer informatie:

  Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Afstudeerstage
Afstudeervaardigheden Afstudeerproject
SLC Studieloopbaan Coaching

Opbouw en begeleiding in het afstudeerjaar

Alleen als je niet meer dan 10 EC achterstand hebt kun je beginnen met je afstudeerjaar. Uitzonderingen kunnen alleen via de examencommissie gemaakt worden.

Voorlichting

In dec 2016 was er een bijeenkomst met gluhwein met uitleg over het afstudeerproject: Hieronder staat de presentatie van die voorlichting.
Presentatie brandende vragen en gluhwein 2016

In sep 2016 was er een kick-off van het jaar met meer uitleg over het hele afstudeerjaar. HIeronder staat de presentatie van deze voorlichting.
Presentatie kick-off sep 2016
In april 2017 is er voorlichting gegeven over het afstudeerjaar aan V2-ers. Hieronder vind je de presentatie van deze voorlichting. 
Voorlichting aan derde jaars over afstuderen 2017-18

Stage

Het afstudeerjaar begint met je stage. In de stageperiode worden de leerdoelen binnen de CMD-competenties door jezelf bedacht, overlegd met je stagebegeleider en door jou ingepland:

  • hiaten in je competentieprofiel op basis van je V2-assessment,
  • uitdagingen waarmee je je expertise op een aantoonbaar hoger niveau kunt brengen

De mate waarin je als een junior in de CMD-praktijk functioneert staat centraal;  je werkhouding, werkstijl en de gerealiseerde beroepsproducten. De vijf CMD- competenties en je persoonlijke (door stagebegeleider geaccordeerde) leerdoelen vormen de leidraad voor je beoordeling.​

Vul hier de enquete in van de afstudeerstage 16/17.

Afstudeervaardigheden

In het online 'vak' afstudeervaardigheden werk je aan je voorstel voor je afstudeerproject. Voordat je je project kunt starten, moet je dit vak afgerond hebben met een AVV. Deze opdrachten vormen de opmaat naar je afstudeerproject. Het is de bedoeling dat je hier naast je stage aan werkt, zodat je je alvast oriënteert en op zoek gaat naar een geschikt afstudeerproject.

Boekenlijst afstuderen

Hier vind je de boekenlijst van het afstudeerjaar

Project

In blok 3 en 4 doe je je afstudeerproject. Dit project is de kers op de taart van de opleiding waarin je veel keuzevrijheid hebt. Je kunt een opdracht doen voor een bedrijf of je kunt een maatschappelijk probleem aanpakken en je mag zelf bepalen waar je de focus legt. Belangrijk is dat je het gehele proces van probleemanalyse, ideeontwikkeling, ontwerp en prototypen doorloopt, dat je dit project zelfstandig doet en dat je verantwoordelijk bent voor het project,  dat je aan het eind minimaal een demo / prototype van je oplossing oplevert en dat je in je eindrapport een goede verantwoording en onderbouwing geeft voor je aanpak en keuzes. Het afstudeerproject duurt 20 weken en je werkt daarin fulltime aan jouw ontwerpvraag. 

Begeleiding

Je krijgt met meerdere begeleiders van school te maken dit jaar. Je stagebegeleider begeleidt je stage. De inhoudelijke begeleiding wordt door je bedrijfsbegeleider bij het stagebedrijf gedaan. Zodra je een projectvoorstel hebt gaan we kijken naar een geschikte projectbegeleider voor je afstudeerproject. N.a.v. de expertise van de afstudeerbegeleiders kun je een voorkeur uitspreken voor een bepaalde projectbegeleider. SLC gesprekken gebeuren in het laatste jaar alleen nog op je eigen verzoek. 

Studieachterstand inlopen

Mocht je onverhoopt meer dan 10 punten achterstand hebben, dan ben je een V3'er. Zorg er dan voor dat je in overleg met je SLC'er gericht gaat werken aan het inhalen van je achterstand. 

Studenten die nog vakken moeten inhalen in de V1 of V2, moeten zich daarvoor inschrijven. Kijk op de pagina's van V1 en V2 voor de conversiematrix en de procedure over herkansen. ​​​​​

Diplomauitreiking

Drie keer per jaar is er een diplomauitreiking. De volgende diploamuitreiking is op:

  • Woensdag 28 september 2016 vroeg op de avond
  • Woensdag 8 maart 2017 vroeg op de avond
  • Woensdag 12 juli 2017 in de middag
Je ontvangt kort van tevoren persoonlijk een uitnodiging op je huisadres en/of je e-mail.

Bij CMD hanteren wij  waarden als ontwikkeling, samenwerking, inleven in de ander en reflectie. Bij CMD zijn er coaches die samen met jou  reflecteren over je leerroute en je talenten. Om naast je te staan en je te helpen. 

Als je gestart bent met afstuderen (>170 ECT) doe je dit in principe met je stagebegeleider en daarna met je afstudeerbegeleider. 


Heb je nog geen 170 ECT, dan zit je in de V3. Aan deze groep wordt ieder blok de mogelijkheid geboden om contact te hebben met Natasja van Schaik (SLC). Zo is iedere v3'er voorafgaand aan het schooljaar uitgenodigd voor een CMD bootcamp. Het was super goed te zien dat meer dan 30 studenten hierop af zijn gekomen. 

Deze pagina vult zo langzamerhand met allerlei informatie over het afstudeerproject dat vanaf 30 januari 2017 van start zal gaan.

Het afstudeerproject is het laatste onderdeel van je opleiding waarin je laat zien wat je hebt geleerd de afgelopen jaren bij CMD. In dit project doorloop je alle fases van een typisch CMD-project, maar je krijgt natuurlijk ook de kans om te verdiepen en je sterke kanten te laten zien.  

Het afstudeerproject duurt ongeveer 20 weken (zonder vakanties).