4e Jaar - Afstuderen

Klik op een vak voor meer informatie:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Afstudeerstage
Afstudeervaardigheden Afstudeerproject
SLC Studieloopbaan Coaching

Opbouw en begeleiding in het afstudeerjaar

Alleen als je niet meer dan 10 EC achterstand hebt kun je beginnen met je afstudeerjaar. Uitzonderingen kunnen alleen via de examencommissie gemaakt worden.

Voorlichting

In december 2017 was er een bijeenkomst ter voorbereiding op het afstudeerproject. Hieronder vind je de presentatie van deze voorlichting.

Voorlichting dec 2017.pdf

In september 2017 is er voorlichting gegeven over stage en afstudeerproject tijdens de kick-off voor 4e-jaars studenten. Hieronder staat de presentatie van deze voorlichting.

Voorlichting sept 2017.pdf

In april 2017 is er voorlichting gegeven over het afstudeerjaar aan 3e-jaars. Hieronder vind je de presentatie van deze voorlichting. 

Voorlichting april 2017.pdf

Stage

Het afstudeerjaar begint met je stage. In de stageperiode worden de leerdoelen binnen de CMD-competenties door jezelf bedacht, overlegd met je stagebegeleider en door jou ingepland:

  • Je stagecanvas vormt de basis voor het maken van je stageplan.,
  • uitdagingen waarmee je je expertise op een aantoonbaar hoger niveau kunt brengen

Dit jaar werken we bij de afstudeerstage met Onstage. Op Moodle kun je meer informatie vinden over het proces. Het doorlopen van de stappen en het inleveren van je documenten doe je via Onstage. 

De mate waarin je als een junior in de CMD-praktijk functioneert staat tijdens de stage centraal;  je werkhouding, werkstijl en de gerealiseerde beroepsproducten. De CMD- competenties en je persoonlijke (door stagebegeleider geaccordeerde) leerdoelen vormen de leidraad voor je beoordeling.

Afstudeervaardigheden

In de online cursus afstudeervaardigheden werk je aan je voorstel voor je afstudeerproject. Uiterlijk twee weken voordat je je project kunt starten, moet je deze cursus afgerond hebben met een AVV. Deze opdrachten vormen de opmaat naar je afstudeerproject. Het is de bedoeling dat je hier naast je stage aan werkt, zodat je je alvast oriënteert en op zoek gaat naar een geschikt afstudeerproject.

Boekenlijst afstuderen

De boekenlijst voor het 4e jaar vind je hier.

Afstudeerproject

In blok 3 en 4 doe je je afstudeerproject. Dit project is de kers op de taart van de opleiding waarin je veel keuzevrijheid hebt. Je kunt een opdracht doen voor een bedrijf of je kunt een maatschappelijk probleem aanpakken en je mag zelf bepalen waar je de focus legt. Het is wel belangrijk dat het een realistisch, praktijkgericht project is. Je  doorloopt de gehele ontwerpcyclus van 'begrijpen en kaderen', 'conceptualiseren', 'verbeelden en maken' tot 'evalueren', waarbij het kan zijn dat je vanaf nul start of een bestaand product/dienst verbeterd. Aan het eind lever je minimaal een demo / prototype van je oplossing op. In je eindrapport geef je een verantwoording en onderbouwing geeft voor je aanpak en keuzes. Het afstudeerproject duurt 20 weken en je werkt daarin fulltime aan jouw design challenge. 

Begeleiding

Je krijgt met meerdere begeleiders van school te maken dit jaar. Je stagebegeleider begeleidt je stage. De inhoudelijke begeleiding wordt door je bedrijfsbegeleider bij het stagebedrijf gedaan. Zodra je een projectvoorstel hebt gaan we kijken naar een geschikte projectbegeleider voor je afstudeerproject. N.a.v. de expertise van de afstudeerbegeleiders kun je een voorkeur uitspreken voor een bepaalde projectbegeleider. SLC gesprekken gebeuren in het laatste jaar alleen nog op je eigen verzoek. 

Studieachterstand inlopen

Mocht je onverhoopt meer dan 10 punten achterstand hebben, dan ben je een V3'er. Zorg er dan voor dat je in overleg met je SLC'er gericht gaat werken aan het inhalen van je achterstand. 

Studenten die nog vakken moeten inhalen in de V1 of V2, moeten zich daarvoor inschrijven. Kijk op de pagina's van V1 en V2 voor de conversiematrix en de procedure over herkansen. ​​​​​

Diplomauitreiking

Drie keer per jaar is er een diploma-uitreiking. De datums van de diploma-uitreikingen staan hieronder, maar zijn onder voorbehoud!

  • Donderdag 14 december 2017 vroeg op de avond
  • Woensdag 14 maart 2018 vroeg op de avond
  • Woensdag 11 juli 2018 overdag

Je ontvangt kort van tevoren persoonlijk een uitnodiging op je huisadres en/of je e-mail.

Bij CMD hanteren wij  waarden als ontwikkeling, samenwerking, inleven in de ander en reflectie. Bij CMD zijn er coaches die samen met jou  reflecteren over je leerroute en je talenten. Om naast je te staan en je te helpen. 

Als je gestart bent met afstuderen (>170 ECT) doe je dit in principe met je stagebegeleider en daarna met je afstudeerbegeleider. 


Heb je nog geen 170 ECT, dan zit je in de V3. Aan deze groep wordt ieder blok de mogelijkheid geboden om contact te hebben met Natasja van Schaik (SLC). Zo is iedere v3'er voorafgaand aan het schooljaar uitgenodigd voor een CMD bootcamp. Het was super goed te zien dat meer dan 30 studenten hierop af zijn gekomen.