Minoren

Kleur je studie met 'n minor

CMD werkt als alle opleidingen binnen de Hogeschool van Amsterdam met de major-minor structuur. Van de 240 studiepunten die je nodig hebt om af te studeren haal je er 210 met het major-deel. Voor de resterende 30 punten doe je in blok 3 en 4 van het derde jaar een minor. Dit is een samenhangend keuzeprogramma. Als je zowel je major als je minor hebt gehaald, dan is je studie afgerond.

De minor is gerelateerd aan de persoonlijke ambities van de student. De minor dient een aanvulling te zijn op de studie die de student volgt zodat deze zijn/haar studie nog persoonlijker kan maken. De major-minor structuur vind je bij vrijwel alle hogescholen binnen Europa.

Voor meer informatie kijk op de minoren pagina van de hva​

Inschrijven voor een minor gaat via http://www.hva.nl/sis/

Inschrijven voor minoren bij andere hogescholen kan via https://www.kiesopmaat.nl

Inschrijven en toestemming

Hiervoor vul je het dit formulier in en voeg je een overzicht van de inhoud van de minor toe alvorens dit naar de examencommissie te sturen.

WANNEER SCHRIJF IK MIJ IN?

  • Minor volgen in semester 2 2019-2020?
    Schrijf je in via SIS van maandag 23 september om 8.00 uur t/m zondag 6 oktober 2019.
  • Minor volgen in semester 1 2019-2020?
    Schrijf je in via SIS van maandag 25 maart om 8.00 uur t/m zondag 7 april 2019.

Let op: bij sommige minoren moet je voor de inschrijfdatum een portfolio inleveren. Bekijk per minor de voorwaarden.

HOE SCHRIJF IK MIJ IN?

Bekijk het stappenplan aanmelden op de minoren pagina van de hva​

Let op! Bij sommige minoren dien je voor de inschrijfdatum een portfolio in te leveren, bekijk per minor de voorwaarden. 

Voorwaarden voor het mogen volgen van een minor

Bij de start van de minor moet je derde- of vierdejaarsstudent zijn, je propedeuse hebben behaald (of daarvan zijn vrijgesteld) en minimaal 40 studiepunten in het tweede en derde hebben behaald. 

Toestemming van Examencommissie

Het aanbod van minoren is groot, maar je kunt niet alle minoren zonder toestemming volgen. Er zijn een aantal minoren die goed aansluiten bij het vakgebied van Communication and Multimedia Design, deze minoren mag je zondermeer volgen. Wil je een andere minor volgen, dan moet je daarvoor toestemming vragen bij de examencommissie. Onderaan deze pagina kun je zien voor welke minoren je wel en geen toestemming nodig hebt. Staat jouw minor er niet bij, vul dan het formulier onder de lijst in en voeg je een overzicht van de inhoud van de minor toe alvorens dit naar de examencommissie te sturen.

Minor in semester 1 i.p.v. 2

Wanneer je een van onderstaand genoemde minoren in semester 1 (blok 1 en 2) wilt volgen (als dat mogelijk is), maak dan voor jezelf een duidelijk studieplan. Wij bieden op dit moment alleen in semester 1 regulier onderwijs in jaar 3 aan, niet in semester 2.

Minor in buitenland

Het is ook mogelijk om een minor in het buitenland te volgen. Ook daarvoor moet je het toestemmingsformulier bij de examencommissie indienen.

De verwerkingstijd van een toestemmingsaanvraag voor het buitenland, neemt meer tijd in beslag, dus je moet half september 2018 uiterlijk toestemming aanvragen voor een minor in het voorjaar van 2019. De overige voorbereidingen nemen ook veel tijd in beslag, dus we raden je aan om al in collegejaar 2017-2018 te beginnen met de voorbereidingen.

Let op! Indien je niet voldoende punten hebt behaald, kun je geen minor in het buitenland volgen.

Binnen 4 weken ontvang je een schriftelijke reactie van de examencommissie.

Geen toestemming gekregen

Indien de examencommissie geen toestemming verleent, kun je de minor niet volgen in het kader van je studie. Mocht je de minor toch gaan volgen, dan worden de studiepunten niet toegekend. Wat betreft de opleiding heb je de minor dan niet gevolgd. Hetzelfde geldt voor minoren die toestemming vereisen, maar waarvoor geen toestemming gevraagd is. 

Toestemmingsoverzicht minoren

Dit jaar erkent de studie CMD minoren waarvoor bij onze examencommissie geen toestemming aangevraagd hoeft te worden wanneer de minor in semester 2 (blok 3 en 4) gevolgd wordt. Voor de minoren die al goedkeuring hebben, hoeft geen toestemming aangevraagd te worden, voor alle andere wel.  

Let op! kijk goed naar de voorwaarden die aanbieder van de minor stelt. Let op! je moet je nog wel zelf inschrijven.


Naam minorGoedkeuringOpmerkingen
Applied Game Design (CMD)
Ja, CMD-minorVerbreding op het gebied van het ontwerpen van spellen
User eXperience Design (CMD)Ja, CMD-minorVerdieping op het gebied van interactie en user experience design - ENGELSTALIG
Visual Interface Design ​(CMD)Ja, CMD-minorVerdieping op het gebied van webdesign, grids, typografie, kleur, vorm, beeld en animatie
Design thinking and doing (CMD)Ja, CMD-minorDesign Thinking as a new way of solving problems in a complex and fast moving world - ENGELSTALIG
Web Development (CMD)Ja, CMD-minorVerdieping op het gebied van front end development
Designing User Research
Makers Lab (CMD)
Ja, CMD-minor
Ja, CMD-minor
Verbreding op het gebied van verschillende toegepaste onderzoeksmethodieken
Designing by Making - ENGELSTALIG
Management van Creativiteit en InnovatieJaVerbreding in het faciliteren en managen van creatieve processen (semester 1 en 2)
Mediaondernemerschap (MIC)JaVerbreding in het opzetten van een eigen mediabureau​. (alleen in semester 1)
Research for Emerging Technologies (Informatica)JaVerdiepend op het gebied van onderzoeksmethoden en techniek, kan de student met een verkort schakelprogramma naar de UvA master Informatiekunde, specialisatie Human Centered Multimedia indien voor deze modules een cijfer van 7.5 of hoger is verkregen (semester 1).
DIT - Didactiek, Inhoud en Technologie (FOO)JaVerbreding op het gebied van de inzet van technologie in middelbaar onderwijs
Vakken in het buitenlandOp motivatieZie ook de uitleg hierboven.
Alle deeltijd minorenNee​Het volgen van een deeltijdmin is niet toegestaan bij een voltijd studie, ook niet op motivatie 


Overige HvA minoren die eerder door CMD-studenten gevolgd zijn op basis van motivatie, indien je een van onderstaande minoren wil volgen, dien je een minorverzoekschrift in. 


ArchievenBaan in OnderwijsBeeld
Citymarketing in EuropeContentmanagement en E-publishingDatavisualisatie
Event en Experience ManagementForensic Intelligence and SecurityGame Technology
Inspirerend LeiderschapInternational Trade PublishingJeugd en Media
OndernemerschapPraktische FilosofieRadio
Sociale kracht van interactieve mediaSpaanse taal en cultuurTelevisie
TrendwatchingInternationalisering: Werken in Ontwikkelingslandenet cetera


minor toestemmingsformulier


The starting premise for this minor is that design thinking aims at action to improve things for people. Our goal, therefore, is to ensure that you do not simply learn about design thinking, but you actually experience doing it.