Vierde jaar - Lange stage & afstuderen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Lange stage
Afstudeervaardigheden
Afstudeerproject 2018
Afstudeerproject 2019
SLC Studieloopbaan Coaching


Voorlichting

In april 2018 is er voorlichting gegeven over het afstudeerjaar aan 3e-jaars. Hieronder vind je de presentatie van deze voorlichting. 

Voorlichting april 2018.pdf

Wil je alvast naar de pagina van studiejaar 1920 kan dat hier. Deze is nog onder constructie.


In september 2018 is er een kick-off gegeven over stage en afstudeerproject aan 4e-jaars. Hieronder vind je de presentatie van deze voorlichting

Kick-off september 2018.pdf


In december 2018 is er voorlichting gegeven over het afstudeerproject aan 4e-jaars. Hieronder vind je de presentatie van deze voorlichting

Gluhwein en brandende vragen 2018.pdf

Begeleiding

Je krijgt met meerdere begeleiders van school te maken dit jaar. Je stagebegeleider begeleidt je stage. De inhoudelijke begeleiding wordt door je bedrijfsbegeleider bij het stagebedrijf gedaan. Zodra je een projectvoorstel hebt gaan we kijken naar een geschikte projectbegeleider voor je afstudeerproject. N.a.v. de expertise van de afstudeerbegeleiders kun je een voorkeur uitspreken voor een bepaalde projectbegeleider. SLC gesprekken gebeuren in het laatste jaar alleen nog op je eigen verzoek. 

Toelatingseisen en startmomenten

Om te kunnen starten met de onderdelen van het laatste jaar, gelden de volgende toelatinseisen:

Studieonderdeel Toelatingscriteria Startmomenten
Lange stage Propedeuse + 40 EC uit hoofdfase + korte stage gehaald Geen vaste startmomenten. Je kunt op elk moment je stage starten, behalve middenin een vakantie.
Afstudeerproject 210 EC, ofwel alle studieonderdelen behalve het afstudeerproject gehaald. Omdat deze regel nieuw is in studiejaar 2018-19, wordt hier nog enigszins flexibel mee omgegaan, maar als de studieachterstand meer dan 10EC is, dan is het alleen bij uitzondering mogelijk om met toestemming van de examencommissie te starten met je afstudeerproject.  Vaste start- en afstudeermomenten:
  1. start begin februari - klaar eind juni
  2. start half april - klaar half november
  3. start september - klaar januari

Besef daarnaast dat je je moet voorbereiden op zowel de stage als het afstudeerproject. Begin ongeveer 3 maanden van te voren met voorbereidingen. Bekijk daarvoor de details op de pagina's van de studieonderdelen zelf.

Kun je niet verder in je studie omdat je lang moet wachten op de mogelijkheid om vakken te herkansen en voldoe je nog niet aan de toelatingscriteria om aan je lange stage op afstudeerproject te kunnen starten? Overleg dan met je SLC-er of met de afstudeercoördinator, Sonja Rouwhorst, of het verstandig is om een verzoek bij de examencommissie in te dienen voor een uitzondering.

Studieachterstand inlopen

Mocht je onverhoopt meer dan 10 punten achterstand hebben, dan is het verstandig om nog niet te starten met stage. Zorg er dan voor dat je in overleg met je SLC'er gericht gaat werken aan het inhalen van je achterstand. 

Studenten die nog vakken moeten inhalen in het 2e of 3e jaar, moeten zich daarvoor inschrijven. Kijk op de pagina's van het 2e en 3e jaar voor de conversiematrix en de procedure over herkansen. ​​​​​

Boekenlijst afstuderen

De boekenlijst voor het 4e jaar staat hier

Afronding opleiding en Diploma aanvragen

Controleer of je al je studiepunten hebt behaald (die van het afstudeerproject hoeven nog niet in SIS te staan) en stuur dan een mail naar info-cmd@hva.nl met je naam, studentnummer, prive email adres. Controleer ook of je postadres klopt in studielink, want daar sturen we de uitnodiging voor de diplomering naartoe. Zo niet, verander dit dan in studielink.

Diploma uitreiking

Twee keer per jaar is er een diploma-uitreiking. De datums van de diploma-uitreikingen staan hieronder, maar zijn onder voorbehoud!

  • Woensdag 28 nov 2018 vroeg op de avond
  • Woensdag 10 juli 2019 overdag

Je ontvangt kort van tevoren persoonlijk een uitnodiging op je huisadres en/of je e-mail.