Information Design

Information Design beslaat een semester (blok 1 en blok 2) en gaat over datavisualisaties en infographics. Iedereen volgt samen een kernprogramma van 3 vakken. Vervolgens is er een keuzetrajekt: visual of tech. Uiteindelijk komt iedereen weer bij elkaar in de dataweek en een groot teamproject.

Aanmeldlink voor Slack URL

overzicht Information Design

Curriculum Information Design

Week Vak
36 Datavisualisatie (Christiaan, JanJaap, Laurens, Peter)
37
38 Research for data (Michel & Marije) Storytelling for data (Rob, JanJaap, Suze, Maaike)
39
40
Tech Track Visual Track
41 Frontend Apps (Titus & Laurens) Tools for Data (Frank & Maaike)
42
43 Reces
44 Functional Programming (Titus & Laurens) Motion Design (Maaike & Bart-Jan) Explanation Design (Yuri & Christian)
45
46 Frontend Data (Titus & Laurens)
47
48 Herkansingsweek (vakken)
49 Dataweek
50 Project (deel 1)
51
52 Vakantie
1
2 Project (deel 2)
3
4
5 Herkansingsweek (project)

Verder kijken

Er is op het web en in boeken enorm veel informatie te vinden over het vakgebied van Information Design en Datavisualisatie. Dit zijn een paar resources waar je eens zou kunnen kijken als je wilt zien aan wat voor soort producten je gaat werken in dit project en je je een beter beeld wilt vormen van Information Design in het algemeen:

Vragen

Mocht je vragen hebben over het project Information Design, dan kun je die stellen aan de coördinatoren van dit project: Frank Kloos (f.kloos@hva.nl) en Maaike van Cruchten (m.van.cruchten@hva.nl).

Help with Search courses

In het vak datavisualisatie leer je abstracte informatie inzichtelijk maken door middel van een dynamische grafische weergave. Je verzamelt data en ontwerpt daarmee zelfstandig een aantal datavisualisaties volgens de in de les aangeleerde methodes en technieken.

Thema's en onderwerpen zijn Big Data, The Quantified Self, verhalen vertellen met data, het ontwerp van visualisaties en infographics, ontwikkelen van een beeldtaal, maken van een datavisualisatie.

In het vak R voor D leer je aan de hand van theorie, oefeningen en opdrachten:

  • de aard van data en informatie begrijpen (wat is het? Wat is waar? etc)
  • data en/of informatie te verzamelen en zoeken
  • data en/of informatie te begrijpen, te verwerken en te vertalen
  • data en/of informatie zo te visualiseren dat je het vraagstuk beter gaat begrijpen en er met anderen over kan communiceren.

Aan de hand van theoretische frameworks en heel veel voorbeelden m.b.t. storytelling en informatieoverdracht doe je iedere les een serie oefeningen en opdrachten waar je thuis aan verder werkt, waarin je deze kennis leert toepassen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: retorica, narratieve structuren, de 6 W's, semiotiek, analogieën en metaforen, genres, storytelling tools, closure, perceptie. De insteek van het vak is praktisch: leren door doen en denken. Doel is plezier in het maken en bedenken, kennis en bewustwording en Inspiratie en inzicht.

In de tech track van information design leer je interactieve datavisualisaties maken met behulp van d3.js.

Los van libraries leer je meer over HTML, CSS, en JavaScript.

Andere onderwerpen die aan bod komen zijn frameworks, singel-page apps, debuggen, data structuren, functional programming, en creative coding.

Motion Design is een derde jaars vak en wordt aangeboden aan studenten die voor het project Information Design hebben gekozen. Als toekomstige ontwerper kun je niet om animatie en motion heen. Animatie en motion graphics worden vaak ingezet om complexe ideeën uit te leggen, men spreekt wel van 'explanimations'. Bij het vak Motion Design leert de student hoe je een animatie maakt, hoe je een visuele stijl ontwikkelt en hoe je geluid ontwerpt dat bij de beweging past.
In het vak Explanation Design leert je complexe vraagstukken inzichtelijk te maken door middel van infographics. Je zoekt bronnen en ontwerpt daarmee zelfstandig een aantal infographics aan de hand van de in de les aangeleerde methodes en technieken.