Welkom bij RTE. Het Project Redesigning the Experience (RtE) gaat om diensteninnovatie. Hoe kunnen organisaties zoals mediabedrijven, musea, festivals en winkels de nieuwe mogelijkheden van allerhande media benutten voor een betere dienstverlening en een versterking van de beleving bij hun publiek? In 3 fases werk je aan 1 doorlopend project. Eerst verzamel je daarom gebruikersdata om tot gebruikerseisen te komen. Aan de klant presenteer je deze eisen en stel je een aantal ontwerprichtingen voor.In fase 2 zorg je er -in een team- voor dat je een ontwerprichting uitwerkt tot een gevalideerd product en in fase 3 werk je met je team aan de implementatie en werk je voor alle stakeholders uit wat nodig is om het product te lanceren. Steeds gebruik je kennis en vaardigheden die je opgedaan hebt bij de ondersteunende vakken. Omdat je veel in teamverband werkt, is het belangrijk dat je reflecteert op je eigen werk en rol. Wat is jouw inbreng en hoe verhoudt zich die tot de ontworpen experience? Wat heb je waarom gedaan?


Algemene informatie

Help with Search courses

Welkom bij Service Design 1 en 2. 

De enrollment key is "klas 1" of "klas 2".

Groet,

Ruben en Aranea

Free space wordt, als onderdeel van Redesigning the Experience (RtE), louter aangeboden aan studenten die vorig jaar RtE1718/Free Space volgden en het dit jaar (1819) opnieuw willen proberen te halen.