Blok Tech

Vanaf semester 2 (blok 3) van het 2e jaar ga je profileren. Je kiest een profileringsblok en een profileringsvak. In Blok Tech borduur je verder op eerder vergaarde kennis uit het kernprogramma van CMD: Internetstandaarden, Inleiding Programmeren, Informatie Architectuur, Frontend 1, en anderen.

Blok Tech bestaat uit Project Tech en de vakken Frontend 2 en Backend. In dit blok profileer je als web developer met kennis van backend en een gekalibreerd ethisch kompas zonder het ontwerpproces, vormgeving, of interactie uit het oog te verliezen. Naast dit blok volg je een profileringsvak naar keuze (behalve Frontend voor Designers).

Na dit blok kan je verder profileren in de korte stage, semester Information Design (met Frontend Applications, Functional Programming, en Frontend Data), de minor Web Development, en het afstudeerjaar.

Help with Search courses

Tijdens dit project ga je een dynamisch prototype van een webapplicatie bouwen met een backend waardoor je ook gegevens kunt toevoegen, wijzigen en verwijderen door gebruik te maken van client-servercommunicatie. Meerdere gebruikers moeten van jouw webapplicatie gebruik kunnen maken in verschillende rollen en je neemt beargumenteerd een standpunt in over o.a. de privacy- en beveiligingsaspecten van zo'n applicatie.

In Frontend 2 ga je dieper in op abstracte programmeerprincipes in JavaScript aan de hand van voorbeelden over progressive enhancement. Je leert pure JavaScript inzetten zonder een website hier geheel afhankelijk van te maken. Met andere woorden, het moet ook werken zonder JavaScript.

In het vak Backend kijken we naar de achterkant van het web. Je maakt web apps met Node.js, communiceert over HTTP, en slaat data op in een database op de server. Met dit vak ga je verder dan prototypes: gebruikers kunnen ├ęcht formulieren invullen, liken, en bestanden uploaden.