Internationaal

Canada: Ryerson University (Toronto)

Frankrijk: ISCOM (Parijs)

Met ingang van juni 2018 heeft CMD (samen met MIC-CO) een Erasmuscontract gesloten met het Institut Supérieur de Communication et Publicité (ISCOM) in Parijs. Zij bieden een Engelstalig programma van 30 EC's aan in hun derde studiejaar voor internationale studenten. Dit programma is opgebouwd rond de onderwerpen Business, Marketing & Communication, Technical Skills en Professional Skills. Hiermee biedt ISCOM een verbredend vakkenpakket aan voor CMD-studenten die graag meer willen leren over deze onderwerpen. De onderwerpen zelf bestaan weer uit een aantal losse modules / courses (vakken).

Het contract is recentelijk tot stand gekomen, dus er zijn tot op heden nog geen studenten op uitwisseling geweest. Indien je interesse hebt in deze partnerschool, geef dit dan tijdig bij het International Office van CMD aan via een mail. We willen dan samen met jou goed bekijken hoe deze eerste uitwisseling plaats gaat vinden en of alle procedures goed zijn opgesteld. 

Er zijn twee documenten die je kunt bekijken: een overzicht van alle Engelstalige vakken in hun derde jaar (die je dus allemaal moet volgen om aan je 30 EC's te komen) en daarnaast een gedetailleerder overzicht met meer informatie per vak. Indien je besluit om een officiële aanvraag te doen voor deze partnerschool (bij het International Office CMD) hoef je in dit geval niet elk los vak in je aanvraag op te nemen. Het totale aanbod is door de opleiding bekeken en akkoord bevonden. Je kunt in je aanvraag dan aangeven de Engelstalige vakken uit het derde jaar te volgen. Wij weten dan wel om welke vakken het gaat. 

Verder is het zo dat deze universiteit wel faciliteert in het vinden van een woning, maar het niet regelt / belooft. Zo hebben ze op hun website een link naar een externe organisatie Studapart. Via deze organisatie kun je op zoek gaan naar een woning in Parijs. Je kunt daarbij aangeven wat je budget is, of je een aparte kamer wilt of dat je het niet erg vindt om in een studentenhuis te zitten, etc. Wij hebben hier als CMD tot op heden nog geen ervaring mee, dus laat ons vooral weten of dit proces prettig verloopt. Het woningaanbod in Parijs is - net als in Amsterdam - enigszins beperkt, dus houd daar rekening mee. 

Mocht je direct contact met ISCOM willen opnemen, dan kan dat via erasmus@iscom.fr.

Overzicht alle Engelstalige vakken 

Gedetailleerd overzicht Engelstalige vakken