Internationaal

Beursmogelijkheden

Erasmus+ studie- en stagebeurs

Erasmus +

Het Erasmus+ programma is een onderdeel van het Leven Lang Leren subsidieprogramma, dat onderwijs en training ondersteunt in Europa met subsidies. Het programma is bedoeld om Europese activiteiten van hogere onderwijsinstellingen te ondersteunen en de mobiliteit en uitwisseling van studenten, docenten en stafleden te bevorderen. De Hogeschool van Amsterdam neemt deel aan dit programma. HvA-studenten die 3 tot 12 maanden willen studeren of stagelopen in het buitenland kunnen in aanmerking komen voor een Erasmus+ beurs.


In aanmerking komen voor een beurs

Je kunt alleen in aanmerking komen voor een Erasmus + beurs als je binnen Europa voor een uitwisseling/exchange (minor) naar een partneruniversiteit van CMD gaat of als je in het buitenland binnen Europa stage gaat lopen bij een bedrijf waar je géén stagevergoeding krijgt. De duur dient minimaal 3 maanden te zijn en maximaal 12. 


Beursbedrag

Als je een Erasmusbeurs krijgt toegewezen, krijg je een geldbedrag ter ondersteuning van je studie in het buitenland. Dit bedrag is afhankelijk van het land waar je naar toe gaat (landen zijn aan de hand van levensstandaard verdeeld in 3 categorieën) maar zullen verschillen tussen de €150 en €270 euro per maand. Omdat er bij de HvA een hoop studenten zijn die naar het buitenland gaan, kunnen we helaas niet de hele periode van uitwisseling dekken met een beurs. In het jaar 2016 - 2017 kreeg iedere HvA-student die een beurs krijgt toegewezen daarom een bedrag voor 100 dagen (3,5 maand). Op deze manier verdelen we het geld eerlijk en kunnen er meer studenten aanspraak maken op een beurs.


Studie in het buitenland

Collegegeld

Studenten die via een Erasmus+ programma in het buitenland studeren betalen geen extra collegegeld aan de partnerschool, maar dienen wel aan de Hogeschool van Amsterdam ingeschreven te blijven staan en zullen tijdens de studie in het buitenland hun reguliere collegegeld aan de HvA moeten blijven betalen. Dat betekent ook dat je studiefinanciering tijdens je studie in het buitenland blijft doorlopen.


Procedure en formulieren Erasmusbeurs studie

Er is een viertal formulieren die je dient in te vullen voor je Erasmusbeurs. Alle formulieren vind je in het Totaaloverzicht (zie onder bij de tabs in het document voor de verschillende formulieren). Let op: het schijnt dat het formulier soms niet lekker werkt via MacOs. Kijk dus even of je alles goed kunt invullen. Voor stage en voor studie zijn er aparte formulieren, Zorg dus dat je de juiste documenten invult.

Ook vind je een PDF met uitgebreide info over de hele procedure. We leggen de informatie ook in onze eigen woorden verder hieronder op de pagina uit.


1.1  Application form

Met dit formulier doe je de aanvraag voor een beurs. Onderaan het formulier moet het International Office aangeven of je door hen bent geselecteerd of niet. Mocht je niet zijn geselecteerd kun je dus alsnog een aanvraag doen alleen zal je op de reservelijst belanden (let op, je maakt nog steeds kans op het krijgen van een beurs). 


1.2  Learning Agreement

Het 1.2 formulier dient maximaal een week vóór vertrek getekend door zowel jezelf, het International Office en de partnerschool verstuurd te worden naar erasmus@hva.nl. Hiermee bevestig je je aanvraag en hierna zal de eerste betaling worden gedaan. Let op, je bent zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van deze handtekeningen!


1.2B Changes to the Learning Agreement

Het 1.2B formulier is alleen van belang als je vakken in het buitenland onverhoopt wijzigen. Je dient dan toestemming bij de examencommissie te vragen voor je nieuwe vakken en vervolgens ook het 1.2B formulier in te vullen. 


1.3  After Mobility

      Het 1.3 formulier dient door de partner getekend te worden aan het einde van je uitwisseling en binnen een maand na terugkomt te worden ingeleverd via erasmus@hva.nl. Doe dit voor je terugkomt naar Nederland! Mochten je cijfers nog niet bekend zijn, laat dan alleen het bovenste gedeelte invullen/ondertekenen. Je officiële cijferlijst (Transript of Records) volstaat namelijk ook, lever deze dus ook aan bij erasmus@hva.nl.


1.4  Credit recognition

      Het International Office kan het 1.4 formulier pas voor je ondertekenen zodra je officiële cijferlijst (Transcript of Records) binnen is. Zorg dat je dit formulier invult en met je cijferlijst aanlevert en laat ondertekenen door het International Office. Daarna dien je ook dit formulier te versturen naar erasmus@hva.nl. Pas daarna zal je beurs zijn afgerond.


Documenten (downloads)

Erasmus+ formulieren studie 2019 - 2020

Procedures studenten (Engelstalig) met gedetailleerde informatie


Stage in het buitenland

Procedure en formulieren Erasmusbeurs voor stage
Ook voor een beurs voor stage is een viertal formulieren die je dient in te vullen voor een Erasmusbeurs. Alle formulieren vind je in het Totaaloverzicht (zie onder bij de tabs in het document voor de verschillende formulieren. Let op: het schijnt dat het formulier soms niet lekker werkt via MacOs. Kijk dus even of je alles goed kunt invullen. Voor stage en voor studie zijn er aparte formulieren, Zorg dus dat je de juiste documenten invult.

Ook vind je een PDF met uitgebreide info over de hele procedure. We leggen de informatie ook in onze eigen woorden verder hieronder op de pagina uit.


2.1    Application form
Met dit formulier doe je de aanvraag voor een beurs. Onderaan het formulier moet het International Office aangeven of je door hen bent geselecteerd of niet. Mocht je niet zijn geselecteerd kun je dus alsnog een aanvraag doen alleen zal je op de reservelijst belanden (let op, je maakt nog steeds kans op het krijgen van een beurs).

2.2    Learning Agreement
Het 2.2 formulier dient maximaal een week vóór vertrek getekend door zowel jezelf, het International Office en het bedrijf waar je stage gaat lopen, verstuurd te worden naar erasmus@hva.nl. Hiermee bevestig je je aanvraag en hierna zal de eerste betaling worden gedaan. Let op, je bent zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van deze handtekeningen!2.2B Changes to the Learning Agreement
Het 2.2B formulier is alleen van belang als er tijdens je stage onverhoopt iets wijzigt in je stage.

2.3    After the Mobility

Het 2.3 formulier dient door je stagebedrijf te worden getekend en binnen een maand na terugkomt te worden ingeleverd via erasmus@hva.nl. Doe dit voor je terugkomt naar Nederland!


Documenten (downloads)

Erasmus+ formulieren stage 2019 - 2020

Procedures studenten (Engelstalig) met gedetailleerde informatie