Internationaal

Beursmogelijkheden

Culturele Verdragen

Veel landen bieden beurzen aan voor studie en onderzoek voor Nederlandse studenten en afgestudeerden. Je kunt ook taalcursussen in de zomer volgen. Vele van deze beurzen vallen onder het Cultureel Verdrag met Nederland. De Culturele Verdragen bevorderen de samenwerking tussen landen op cultureel, educatief en wetenschappelijk gebied.

De Nuffic bemiddelt voor beurzen voor ruim twintig landen. De Nederlandse overheid verleent op haar beurt beurzen aan buitenlandse studenten om in het kader van het HSP-programma in Nederland te studeren of onderzoek te doen.

Meer informatie over deze beurzen is terug te vinden op de website van NUFFIC.  Daar vind je uitgebreide informatie over de voorwaarden, de aanvraagprocedure, de landen die in aanmerking komen en de beursbedragen.