Internationaal

Voorwaarden & procedures minor

Voorwaarden

Hoewel we zoveel mogelijk studenten de kans willen geven om een minor in het buitenland te volgen, moeten we ook een aantal voorwaarden stellen. We willen namelijk voorkomen dat je studievertraging op gaat lopen. Indien je je minor in het derde studiejaar in het buitenland wilt volgen, dan moet je aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Propedeutisch diploma CMD behaald;
  • Minimaal 40 studiepunten in het tweede studiejaar behaald (per 15 september van het collegejaar dat je naar het buitenland wilt)


Niet alle vakken in de P en tweede studiejaar gehaald?

Je wilt graag studeren in het buitenland, maar je hebt nog niet 40 punten in jaar 2 gehaald? Neem in dit geval contact op met de Examencommissie CMD. Stuur ze een mailtje waarin je uitlegt dat je wel graag in semester 2 van het derde studiejaar in het buitenland wilt studeren, maar nog niet alle vakken uit de P en het tweede jaar hebt behaald. Geef aan om welke vakken het gaat, wanneer je deze vakken alsnog wilt herkansen en waarom je het niet als probleem ziet om in je derde jaar in het buitenland te studeren. De Examencommissie CMD zal je motivatie dan bespreken en je mogelijk een (voorlopige) toestemming voor een minor in het buitenland geven.


Mogelijke overlap in semesters

De semesterdata van een partnerschool kunnen afwijkend zijn van die aan de HvA. Bij sommige instellingen is er enige overlap tussen de start aan de universiteit en het afronden van je themasemester hier.  Ook moet je denken aan de introductieweek, voorafgaand aan de start van het semester. Omdat je themasemester vroegtijdig moet afronden en je dit natuurlijk zo vlekkeloos mogelijk wilt doen,  zullen we je - indien nodig - hierbij helpen.

Houd er dus rekening mee dat je het derdejaars project eventueel versneld moet doen om op tijd met je minor in het buitenland te kunnen starten. Dit betekent dat alle studenten die voor hun minor naar het buitenland willen zoveel mogelijk samen in projectgroepen worden gezet.

Op deze manier kan jouw  J3 project afronden (begin januari). Voor die tijd moet je echter wel meer doen. Het kan dus zijn dat je ook tijdens het kerstreces een weekje door moet werken. Dit is de enige manier om eerder naar het buitenland te kunnen vertrekken en zo ook aan het introductieprogramma van de buitenlandse universiteit mee te doen. Wel zo handig!

Houd er rekening mee dat er vanuit het buitenland geen reguliere toetsgelegenheden of andere faciliteiten worden geboden, als jij vanwege een minor in het buitenland verblijft.


Aanvraagprocedure

Bekijk eerst de checklist voor een minor in het buitenland. Vervolgens stel Je je kandidaat bij het International Office van CMD door het indienen van een (papieren) dossier, bestaande uit de onderstaande onderdelen:

  • Vul het aanvraagformulier minor buitenland in;
  • Cijferlijst CMD (propedeuse + hoofdfase) in het Engels (opvragen bij het CMD Onderwijsbureau);
  • Kopie Propedeusegetuigschrift;
  • Motivatiebrief per keuze van partnerschool in het Engels (max. 1 A4-tje);
  • Curriculum Vitae (CV) in het Engels;
  • Kopie paspoort
  • Indien aanwezig: officieel bewijs van het niveau van je Engelse taal


Deadline buitenlandminor in semester 1, studiejaar 2019 - 2020: woensdag 13 februari 2019 om 17:00 uur.

Deadline buitenlandminor in semester 2, studiejaar 2019 - 2020: dinsdag 17 september 2019 om 17:00 uur.


Ga je als uitzondering je minor in het eerste semester doen, dan ligt de deadline altijd rond maart, overleg dit altijd eerst met het International Office. 

Je mag voor meerdere partnerscholen een aanvraag doen. Dat is met name handig als je niet zeker weet of je zult worden geplaatst of als je op meer paarden wilt wedden. Vul dan een apart aanvraagformulier in voor je eerste, tweede of derde keuze. Houd er dan rekening mee dat je ook voor iedere keuze een motivatiebrief dient in te leveren. De rest van de documenten (p-certificaat, cijferlijst, copy ID, etc.) hoeven maar 1 keer ingeleverd te worden. 


Kwaliteit van je aanvraag / dossier

Vanuit het International Office vinden we het fijn als je dossier er ook verzorgd uit ziet. Dus liever geen losse velletjes papier met een paperclip. Zie dit dossier ook als een sollicitatie. Hoe meer aandacht er aan besteed is, hoe groter de kans dat we je (zeker bij meerdere aanmeldingen van medestudenten) een plek bij je voorkeur kunnen geven. We hebben bij het International Office een aantal voorbeeld-dossiers die we je kunnen laten zien, dan krijg je een beetje een idee van wat we bedoelen. 


Toestemming Examencommissie

Als je bent geselecteerd door het International Office voor een partnerschool van je keuze krijg je daar binnen een week na de deadline bericht van. Als je akkoord gaat met het aanbod zal het International Office je aanvraagformulier doorgeven aan de examencommissie, zij zullen checken of je punten inderdaad kloppen in SIS en zij zullen per vak beoordelen waar je akkoord voor krijgt. Let daarom goed op bij het kiezen van je vakken, kijk naar welke vakken in het verleden zijn goed- en afgekeurd en zorg dat het geen overlap heeft met wat je al eerder bij CMD hebt gedaan of dat het niveau te laag is. We raden ook altijd aan om voor een ruim vakkenpakket goedkeuring te vragen (30-45 ECTS) voor het geval er ook vakken worden afgekeurd. 

Als je goedkeuring hebt ontvangen van zowel het International Office als de examencommissie wordt je door het International Office voorgesteld bij de partnerinstelling. Het kan zijn dat de partnerschool contact met je opneemt, of dat het contact via het International Office van CMD gaat, dat verschilt per partner. Soms vragen zij nog om aanvullende documenten. 

Let op, de partnerschool zal je nog officieel moeten accepteren. Meestal nemen ze ons advies over, maar we mogen niks garanderen.