Internationaal

Canada: Ryerson University (Toronto)

Schotland: Napier University (Edinburgh)


CMD heeft sinds 2015 een contract afgesloten met de School of Computing van Napier University in Edinburgh, Schotland. Napier University ligt in Edinburgh, de hoofdstad van Schotland, iets buiten de stad. Het is een bruisende studentenstad met prachtige historische gebouwen en genoeg aanbod in entertainment! 

CMD studenten kunnen zelf een vakkenpakket kiezen. Via onderstaande link 'vakkenoverzicht' vind je een PDF een overzicht met het aanbod. Zo kan je bijvoorbeeld zien dat er binnen de School of Computing acht 'blokjes' met drie modules worden aangeboden. Je kunt hier dus één blok met drie modules van 10 EC's uit volgen. Let hierbij wel op onderstaande voorwaarden m.b.t. het niveau / level van deze blokjes. Als het CMD gerelateerde blokjes / modules zijn moet het minimaal level 9 zijn. Als het buiten het CMD curriculum valt mag het ook niveau 8 zijn. Op dit moment valt eigen alleen het blok met de modules Digital Storytelling, Motion Graphics en 3D Modelling passend is als 'CMD gerelateerd'. Ook zul je zien dat het document zelf onderdeel is van de aanmeldingsprocedure. Jij moet het document echter alleen gebruiken om je te oriënteren op en voor het kiezen van de vakken die je wilt gaan volgen. 

- Algemene website Napier University

- Vakken overzicht

- Meer info voor internationale studenten


Belangrijk! In Schotland maken ze gebruik van een ander systeem om de verschillende niveaus weer te geven dan dat wij hier in Nederland gebruiken. De vakken die CMD gerelateerd zijn moeten minimaal level (SCQF) 9 zijn, een ongerelateerd vak, moet minimaal level (SCQF) 8 zijn. 

Voorwaarden vanuit de examencommissie

  • Je kiest een module van 30 ECTs
  • Je geeft aan welke vakken je tweede keus hebben
  • De gekozen vakken mogen geen herhaling zijn van CMD vakken, verdieping mag wel. Dus minimaal level (SCQF) 9.
  • De gekozen vakken die niet CMD gerelateerd zijn, moeten van het juiste niveau zijn (geen propedeuse vakken), dus minimaal level (SCQF) 8.