Internationaal

Canada: Ryerson University (Toronto)

Denemarken: Business Academie Aarhus (Aarhus)


De opleiding CMD heeft in augustus 2011 een Erasmus samenwerkingsverband opgezet met de Business Academy Aarhus (BAA) in Denemarken. Deze hogeschool biedt Engelstalige vakkenpakketten binnen de Bachelor programma's aan in Multimedia Design and Communication en Web Development.

CMD-studenten kunnen een semester studeren binnen één van deze Engelstalige opleidingen. Een semester staat dan gelijk aan 30 ECTS. Belangrijk: bij deze partnerschool worden programma's op AP-niveau aangeboden (Academic Programme) en ook op BA-Top Up niveau. Voor CMD studenten zijn alleen de programma's op BA-Top Up niveau van voldoende niveau. Kies daar dus uit. Dit zijn de minoren:

- Digital Concept Development

- Innovation and Entrepreneurship

- International Sales and Marketing Management

Meer info: https://www.baaa.dk/incoming-exchange/course-catalogue/


Voorwaarden vanuit de examencommissie

  • Kies een complete minor
  • Je geeft aan welke minor jouw tweede keus heeft


Binnen bovengenoemde drie BA-Top Up minoren worden verschillende vakken aangeboden. Het is niet zo dat alle vakken automatisch goedgekeurd zijn. Per vak moet de Examencommissie goedkeuring geven. In het verleden heeft al een aantal studenten bij deze school gestudeerd en is inmiddels goedkeuring gegeven aan de volgende vakken:


Business model ja
Change managementja 
communication strategy and disseminationja
Elective elementja
Growthja
Innovation, business knowledge and project managementja
Innovation, business knowledge and protect managementja
Interaction construction and modellingja
process and method, digital design, digital aethetics and interface designja
 User detective ja

Wil je graag een vak volgen dat hier niet bij staat, dan zal de Examencommissie CMD daar nog via je officiële aanvraagformulier apart naar moeten kijken.