Internationaal

Canada: Ryerson University (Toronto)

België: Artevelde Hogeschool (Gent)


In mei 2012 werd een samenwerking opgezet met de Arteveldehogeschool in Gent waardoor er elk collegejaar een aantal studenten en docenten uit de opleiding uitgewisseld kunnen worden op basis van een Erasmusbeurs. Deze samenwerking werd specifiek afgesloten met de opleidingen Communicatiemanagement en Grafische en Digitale Media van de Arteveldehogeschool.

Studenten kunnen deelnemen aan hun Engelstalig semesterprogramma 'Module in Communication Management (MOCOMA)' of kunnen Nederlandstalige vakken volgen uit hun reguliere Bachelor opleidingen.

- Website algemeen

- Website Bachelor Grafische en Digitale Media

- Website Bachelor Communicatiemanagement


Voorwaarden vanuit de examencommissie

  • Je stelt zelf een vakkenpakket samen van 30 ECTs of kies een complete minor
  • Je geeft aan welke vakken je tweede keuze hebben
  • De gekozen vakken mogen geen herhaling zijn van CMD vakken, verdieping mag wel.
  • De gekozen vakken moeten van het juiste niveau zijn (geen propedeuse vakken)

Er zijn al studenten naar Arteveldehogeschool Gent geweest, daarvoor zijn er al een aantal vakken gekeurd. Hieronder een overzicht:

Socio cultural affairsja
AMO: European media sceneja
A Geopolitical approach of 'EU'ropeja
Visual Literacy and Digital Storytellingja
Photography in Journalismja
Creativity in Journalismja