Internationaal

Canada: Ryerson University (Toronto)

Brazilië: PUC-Rio University

Met ingang van april 2018 is ook CMD gekoppeld aan de HvA-brede partner PUC-Rio in Brazilië (Rio de Janeiro). Per studiejaar mogen wij twee CMD studenten naar deze universiteit sturen. Op dit moment kunnen wij je vast wijzen op onderstaande linkjes met wat meer informatie. 

- Informatie voor internationale studenten

- Engelstalige vakken

Net als bij een aantal andere CMD partnerscholen geldt ook hier dat je - bij je keuze voor Engelstalige vakken - rekening moet houden met de voorwaarden vanuit CMD: de vakken die je daar wilt volgen mogen geen overlap met het CMD curriculum hebben (dus als je dit onderwerp al hebt gehad of nog gaat volgen). 

Het aantal credits dat bij de Engelstalige vakken van PUC-Rio staat vermeld is niet helemaal gelijk aan het Europese credit-systeem: 1 Braziliaans credit = 1,5 ECTS. Ofwel: om aan je 30 EC's te komen (die je voor CMD minimaal moet behalen) moet je een vakkenpakket van minimaal 20 Braziliaanse credits samenstellen. 


Aandachtspunten

Zoals je in bovenstaande linkjes hebt kunnen lezen, vraagt deze universiteit wel wat flexibiliteit van internationale studenten als het gaat om de vakken die daar in het Engels worden aangeboden. Voor zover wij kunnen beoordelen weten zij pas vrij laat in het jaar welke vakken er volgend studiejaar in het Engels zullen worden gegeven. Daarbij bestaat er ook de mogelijkheid dat sommige vakken (om wat voor reden dan ook) uiteindelijk toch niet in het Engels worden gegeven. Dat kan je zelfs nog te horen krijgen als je daar al bent. Je zult dan op dat moment een nieuw vak moeten kiezen en dat weer met CMD moeten overleggen. Na goedkeuring van ons, kun je dan alsnog met het vak starten. 

Daarbij hebben wij ook gelezen dat van internationale studenten wordt verwacht dat zij het vak Portugese taal volgen. Dat kan natuurlijk heel leuk en leerzaam zijn, maar houd daar wel rekening mee. Ook als je echt geen talenknobbel hebt, zul je dat vak toch echt moeten volgen. En behalen. Dit helpt je natuurlijk ook nog goed in je dagelijkse communicatie in Brazilië. 

We hebben ook een brochure bij het International Office over deze universiteit die je even kunt lenen en doorlezen. Interesse? Maak een afspraak met het International Office CMD via international-cmd@hva.nl. Dan spreken we graag de mogelijkheden met je door.