Internationaal

Minor in het buitenland

Vakkenpakket samenstellen

Bij de meeste partnerscholen dien je zelf nog je vakkenpakket samen te stellen. Afhankelijk van de partnerschool volg je of een vaststaand pakket (net zoals een minor aan de HvA) of kies je uit losse vakken. Je vakkenpakket moet altijd uit minimaal 30 EC (European Credits) bestaan, zodat je jouw minor kunt behalen. Het aantal punten per vak wisselt per partnerschool. Sommige scholen werken alleen maar met vakken van bijvoorbeeld 5 EC's, waar andere scholen weer werken met vakken van bijvoorbeeld 3, 4 of 5 EC's.

Indien je zelf een vakkenpakket kunt samenstellen, is het altijd raadzaam om een pakket van minimaal 30 EC's te maken. Hierdoor creëer je een buffer voor jezelf als je bijvoorbeeld een vak niet haalt, of als de CMD Examencommissie dit vak toch niet goed kan keuren. Daarnaast is het belangrijk om een buffer te creëren, omdat het weleens voorkomt dat het door jou gekozen vak alsnog niet gevolgd kan worden (bijvoorbeeld door roostering). 

De vakken die je wilt volgen mogen geen overlap hebben met vakken of projecten binnen CMD. Anders zou je studiepunten kunnen halen voor iets dat je al hebt behaald. Zorg dus dat je hier op let bij het uitzoeken van je vakken. Elk vak moet worden gekeurd door de CMD Examencommissie. Enkel met goedkeuring van hen kun je starten met het vak.

Ook al ga je op uitwisseling, je bent en blijft je een student aan de HvA. Mocht je een vak niet kunnen volgen, of mocht iemand aan de partnerschool aangeven dat het geen probleem is als je een vak laat vallen, onthoud dan altijd dat je jouw minor (ofwel de 30 EC's) toegekend krijgt door de HvA, niet door de partnerschool!