Opleidingscommissie

De opleidingscommissie bestaat uit studenten en docenten van de opleiding Communication and Multimedia Design (CMD). De opleidingscommissie behartigt de belangen van studenten en docenten.

De opleidingscommissie vergadert over uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met het beleid, het management of de onderwijsuitvoering van de opleiding. Zoals bijvoorbeeld roostering, faciliteiten, evaluaties of aanpassingen van het curriculum. Binnen de opleidingscommissie kan alles wat docenten en studenten ervaren binnen de opleiding, zowel positief als negatief, besproken worden. De formele taken van de opleidingscommissie bestaan uit het jaarlijks controleren van het OER (het Onderwijs Examen Reglement).

Ook adviseert de opleidingscommissie de opleidingsmanager en het managementteam, zowel gevraagd als ongevraagd, of bevraagt deze, als zij van mening is dat er aandachtspunten zijn. 

De opleidingscommissie heeft het goed kunnen studeren en/of lesgeven voor ogen bij het bepalen van de agenda.

Opdracht

De opleidingscommissie heeft tot taak:

  • advies uitbrengen over de OER aan de domeinvoorzitter/directie van het instituut
  • jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER
  • gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over het onderwijs

Werkwijze

De opleidingscommissie is in zijn huidige samenstelling vanaf begin van dit studiejaar actief en vergadert ongeveer eenmaal per blok.

Heb je als docent of student een vraag of agendapunt voor de opleidingscommissie? Je bent uitgenodigd een vergadering bij te wonen. De vergaderingen zijn openbaar. Je kunt ons ook een mail sturen (oc-cmd@hva.nl). We horen graag van je!

Leden 17/18

Studentleden:
Iris van Ollefen (1e jaars)
Nadine Mosch (1e jaars)
Jorn van 't Hof (2e jaars)
Vinz Timmermans (3e jaars)

Docentleden:
Walter Giannuzzi (voorzitter)
Lucia Jonkhoff (secretaris)
Jos Kok
Martijn Bosman