CMD Nieuws

Herkansen Content Delivery tentamen

 
Foto van Marc Strien
Herkansen Content Delivery tentamen
door Marc Strien - maandag, 8 januari 2018, 12:02
 

Als je het tentamen Content Delivery (of Content Strategie) uit jaar 16/17 of eerdere jaren nog dient te herkansen: het tentamen vindt plaats op 19 januari a.s. (hertentamen 2 februari). De werkcolleges en artikelen staan op Moodle onder Content Delivery. Let op de stof wijkt enigszins af van vorige jaren

ALS JE IN BLOK 1 VAN SCHOOLJAAR 2017/2018 HET TENTAMEN CONTENT DELIVERY NIET HEBT BEHAALD: DE HERKANSING IS OP 2 FEBRUARI (DETAILS ZIE ROOSTER).