CMD Nieuws

Tentamens en herkansingen. Belangrijke informatie!

 
Foto van Harry Zengerink
Tentamens en herkansingen. Belangrijke informatie!
door Harry Zengerink - donderdag, 26 april 2018, 13:18
 

Als student heb je per studiejaar twee gelegenheden om voor een vak tentamen te doen. Dit is vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling in paragraaf 3.3. De opleiding plant een eerste gelegenheid direct volgend op het onderwijs en de tweede gelegenheid als herkansing. Als je ervoor kiest om niet aan deze gelegenheden deel te nemen kan je geen beroep doen op extra tentamen mogelijkheden binnen hetzelfde studiejaar.

Dit geldt ook in de situaties waarin je je moet aanmelden voor tentamens en je de gelegenheid hebt om je af te melden, zoals omschreven in paragraaf 4.1 van de Onderwijs- en Examenregeling. Ook dan geldt dat je geen recht hebt op extra gelegenheden. Het volgende studiejaar krijgt je wederom twee gelegenheden om vakken uit het vorige studiejaar die je nog niet hebt behaald te herkansen. Een extra gelegenheid kan alleen als er sprake is van persoonlijke omstandigheden en na toestemming van de examencommissie.

Dus de regel is: je hebt maximaal twee kansen om een vak af te sluiten, tenzij de examencommissie anders beslist.