CMD Nieuws

Brandwering TTH

 
Foto van Tracy Hepp-Walker
Brandwering TTH
door Tracy Hepp-Walker - woensdag, 14 november 2018, 10:23
 

Bij recente werkzaamheden aan het Theo Thijssen Huis (TTH) is geconstateerd dat de brandvertragende constructie tussen verdiepingen niet overal voldoet aan de wettelijke voorschriften. De HvA bereidt noodzakelijke aanpassingen voor. Voor de korte termijn zijn extra maatregelen genomen om de veiligheid van studenten, medewerkers en bezoekers te waarborgen. 

 

Volgens een wettelijke norm moet tussen verdiepingen een brandvertragend effect optreden van minimaal 60 minuten per verdieping. Die norm wordt niet overal in het TTH gehaald, is onlangs gebleken. Dat komt doordat op het punt waar vloeren verbonden zijn met de gevel van het gebouw in het verleden niet overal voldoende brandwering is aangebracht.

 

De HvA heeft per direct maatregelen genomen waarmee de brandveiligheid gewaarborgd is. Er zijn extra surveillanten de hele dag actief in het pand en de bedrijfshulpverleners in het gebouw worden op deze specifieke situatie geïnstrueerd. Er zijn veiligheidsscans uitgevoerd, bovenop de reguliere controles, onder meer op de brandmeldinstallatie en de vluchtroutes. De trappenhuizen waarlangs in geval van brand evacuatie plaatsvindt, zijn goed brandwerend en voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving.

 

Op dit moment worden bouwkundige maatregelen voorbereid om weer in alle opzichten te voldoen aan de wettelijke norm. Die maatregelen worden zo snel mogelijk uitgevoerd. De veiligheid staat altijd voorop. Tegelijkertijd probeert de HvA te zorgen dat het onderwijs en onderzoek zo min mogelijk hinder ondervinden van werkzaamheden.