CMD Nieuws

Korte stages in het tweede jaar

 
JosK
Korte stages in het tweede jaar
door Jos Kok - dinsdag, 11 december 2018, 11:55
 

Beste tweedejaarsstudent,

Afgelopen week heb je een mail vanuit Onstage.hva.nl gekregen, waarin staat dat je bent gekoppeld aan je SLC'er en je dus kunt beginnen met het voorbereiden van je korte stage. Zeker voor studenten die in blok 3 op stage gaan is het verstandig daar nu mee te beginnen.

Op Moodle kun je veel informatie vinden over de korte stages. De link naar de pagina's over de korte stage, vind je hier: https://moodle.cmd.hva.nl/course/view.php?id=426.


De stageaanvraag

Als bijlage van de mail, trof je ook het stageaanvraagformulier. In dat formulier geef je, aan wat je wil leren tijdens de stage, de zogeheten leerdoelen. Om je te helpen bij het opstellen van die leerdoelen, gebruik je de competenties en bijbehorende indicatoren die door CMD zijn opgesteld. Je kunt de indicatoren hier bekijken: https://tinyurl.com/CMD-compententies-indicatoren. Je kunt het formulier ook vinden op de stagepagina's.

Belangrijk:

De stageaanvraag bespreek je met je SLC’er. Zorg dat het volledig is ingevuld en dat je SLC’er het ondertekent. Pas als dat is gedaan, kun je het formulier uploaden in OnStage.


Bericht voor derde- en vierdejaarsstudenten

Er blijken nog veel studenten in het derde en vierde jaar te zijn die nog geen korte stage hebben gedaan. In de wandelgangen horen we dat sommigen de korte en lange stage aan elkaar willen plakken. Hou er rekening mee dat het niet mogelijk is om de korte en lange stage bij hetzelfde bedrijf te doen.


Onstage?

Om je te begeleiden in het stageproces, gebruikt CMD  OnStage.  Je hebt Onstage.hva.nl nodig tijdens:

  1. het voortraject (hierin handel je zaken af die met het CMD-stagebureau te maken hebben, zoals de stageaanvraag voor het bedrijf, je stagegegevens doorgeven en je stagecontract.
  2. het begeleidingstraject om de voortgang van je stage (samen met je stagedocent) te beheren.


Heel veel succes met het voorbereiden en zoeken van je stage! Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij je SLC’er en/of het stagebureau.