Gezocht/gevraagd

Sneltekenaar / Visual Notes tijdens symposium vrijdag 15 februari

 
Foto van Bernadette Schrandt
Sneltekenaar / Visual Notes tijdens symposium vrijdag 15 februari
door Bernadette Schrandt - donderdag, 7 februari 2019, 09:36
 

Gezocht: Sneltekenaar / Visual Notes

Op 15 februari vindt het eindsymposium van 'De Tentoonstellingsmaker van de 21ste Eeuw' plaats in de Kohnstammzaal (HvA). Het symposium zelf start om 12:45 en is rond 17:30 afgelopen. Graag zouden we wat visual notes van de dag willen laten maken, als input voor een boekje dat we aan het maken zijn evenals input voor de moderator die op die dag aanwezig is. Lijkt dit jou wat? Er staat een vergoeding van max. € 750,- incl. btw tegenover.

Als je interesse hebt, ontvangen we graag een portfolio (of wat voorbeelden) zodat we weten welke stijl je hanteert en nemen we eea nader met je door. We zullen op de dag zelf samen even afstemmen wat je wel en niet bij houdt. Achteraf worden de tekeningen digitaal aan ons beschikbaar gesteld, zodat we ze kunnen gebruiken in het boekje.

Bij interesse hoor ik (Bernadette Schrandt) graag van je. Je kunt me mailen op b.schrandt@hva.nl.

Zeer beknopte projectsamenvatting
Hoe vergroot je als (toekomstig) tentoonstellingsmaker de belevingswaarde van jouw bezoekers? 


In het praktijkgerichte onderzoek De Tentoonstellingsmaker van de 21ste Eeuw stond de vraag centraal hoe tentoonstellingsmakers met behulp van onderbouwde keuzes over participatie, narrativiteit, media en sfeer de bezoekers van hun tentoonstelling meer kunnen leren over de inhoud van de tentoonstelling, inspireren en emotioneel raken. In 6 casestudies is verdiepend onderzoek gedaan naar deze vier sturingsmiddelen. Op 15 februari 2019 presenteren we de uitkomsten van dit onderzoek, evenals praktische tools om zelf mee aan de slag te gaan. 

De Tentoonstellingsmaker van de 21ste Eeuw behandelt de kwestie hoe tentoonstellingsmaker meer kunnen sturen op beleving, in navolging van de Nationale Kennisagenda voor het Museale Veld waarin sturen op beleving ook als strategische ambitie geformuleerd werd: “De tweede ambitie is de belevingswaarde voor de bezoeker te vergroten en daarmee de impact van het museum te versterken” (Versloot, 2014, p. 20). Hierbij staat belevingswaarde voor het vermogen van musea om de inhoudelijke boodschap over te brengen én bezoekers te inspireren en te raken. Er wordt echter in diezelfde kennisagenda ook onderkend dat meer kennis en inzicht nodig is om te kunnen bepalen welk type bezoeker welk type beleving in welke type tentoonstelling zoekt en hoe daarop in te spelen. Dit is het kennishiaat dat het project De tentoonstellingsmaker van de 21ste eeuw probeert te dichten. 

Het project wordt gefinancierd door Regieorgaan SIA. Partners in het project zijn: Hogeschool van Amsterdam, Studio Louter, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Joods Historisch Museum, Rijksmuseum Boerhaave, Allard Pierson Museum, Museum Catharijneconvent, Van Gogh Museum, Amsterdam Museum, Zuiderzee Museum, Drents Museum, Reinwardt Academie, BRUNS B.V., Familiemusea, No More Mondays.