Wie Wat Waar

Als je iets wilt weten over de dagelijkse gang van zaken binnen de opleiding CMD is het onderwijsbureau het eerste aanspreekpunt. Hier kun je terecht voor onder meer informatie over roosters, locaties, tentamens en cijfers en vragen over de organisatie van het onderwijs.

De balie is geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur en 14.00 tot 16.30 uur. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 020 595 1855 van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur. Via email kan je ons bereiken op info-cmd@hva.nl 

Contact, vragen en ondersteuning

Examencommissie
Aanspreekpunt voor o.a. bijzondere verzoeken over je studie »

Examencommissie
Studenten-Decaan
Aanspreekpunt voor o.a. persoonlijke problemen (die je bij je studie belemmeren)
»

Studentendecaan
A-Z lijst
Loket voor o.a. inschrijven, uitschrijven, adreswijzigingen, studiefinanciering »

Zie HvA A-Z
Loket Beroep, Bezwaar en Klacht
Loket voor beroepen, bezwaren en klachten »

Loket BBK
Stagebureau
Aanspreekpunt voor het zoeken van een stage en informatie over stages »

Stagebureau
Buitenlandbureau
Aanspreekpunt indien je in het buitenland wilt gaan studeren »

Buitenlandbureau
Faculteitsraad FDMCI
Medezeggenschap voor studenten en docent binnen ons domein »

Faculteitsraad FDMCI
Taalbeleid
Tips voor het verbeteren van je taalvaardigheid. »

Taalbeleid


Commissies

 • Opleidingscommissie
  Adviesorgaan bestaande uit studenten en docenten
 • Curriculumcommissie
  Adviesorgaan bestaande uit docenten en professionals
 • Afstudeercommissie
  Commissie van docenten die het niveau van het afstudeerwerk bewaken
 • Opleidingsadviesraad
  Adviesorgaan bestaande uit professionals uit het beroepsveld
 • Examencommissie
  Aanspreekpunt voor o.a. bijzondere verzoeken over je studie.
 • Toetsbeoordelingscommissie
  Adviesorgaan bestaande uit docenten en bewaakt de kwaliteit van toetsen & beoordelen


Docenten en Medewerkers

 • Docenten
  Overzicht van docenten en medewerkers - contactgegevens en aanwezigheid


Gedragscode Ongewenst gedrag HvA

‘De Hogeschool van Amsterdam wil seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie - kortom: ongewenst gedrag - voorkomen en bestrijden. Ongewenst gedrag past niet bij een goede en stimulerende werk- en studieomgeving. In een dergelijk klimaat zijn collegialiteit, respect en aandacht de normale omgangsvormen en wordt op ongewenst gedrag alert gereageerd. Dit vereist een actieve bijdrage van eenieder die bij de hogeschool werkt of studeert. Niet alleen met betrekking tot het eigen gedrag, maar ook door een opmerkzame houding tegenover ongewenst gedrag dat men in de werk- of studieomgeving signaleert. Ongewenst gedrag dient altijd aan de orde te worden gesteld, hetzij door de persoon rechtstreeks aan te spreken óf door derden in te schakelen.’

Deze gedragscode is van toepassing op alle medewerkers en studenten van de hogeschool, andere personen die in opdracht van de hogeschool werkzaam zijn, zoals stagiairs en uitzendkrachten, werknemers van derden die op het terrein van de hogeschool werkzaamheden verrichten en bezoekers van de hogeschool. 

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag


Ook binnen de opleiding

 • IAM Core
  De studievereniging van de opleiding


Faciliteiten en voorzieningen

Last modified: Friday, 14 June 2019, 10:17 AM