Competenties, Visie en Beleid

Beleid geeft richting aan het handelen en zorgt ervoor dat iedereen binnen CMD de activiteiten op een zelfde wijze uitvoert. Er bestaat beleid op het gebied van toetsen en beoordelen maar ook op het gebied van het voeren van functioneringsgesprekken of het evalueren van blokken.

Onderstaand een aantal van deze beleidsstukken van de opleiding:

Competenties CMD Amsterdam

competenties CMD 2017/2018 

Onderwijs- en Examenreglement (OER)

OER Bachelor CMD 2018/19

OER Bachelor CMD 2017/18
OER Bachelor CMD 2016/17
OER Bachelor CMD 2015/16
OER Bachelor CMD 2014/15
OER Bachelor CMD 2013/14
OER Bachelor CMD 2012/13

CMD Beleid

Opleidingsplan

Organisatiemodel

Toetsplan 2016/17

Toetsplan 2017/18

Toetsplan 2018/19

Jaarplan Kwaliteitszorg CMD 2013/14

HR-Beleid CMD 2013/15

Visie op ontwerpen

One Page Strategy CMD 2018

One Page Strategy CMD 2019

HvA Beleid

Docentenfolder Handicap en Studie

Leidraad Studeerbaar en Robuust onderwijs

Toetsbeleid HvA 2013

Studentenstatuut 2012/13

Accreditatie

Kritische Reflectie:

BijlagenLaatste wijziging: vrijdag, 14 december 2018, 16:10