Competenties, Visie en Beleid

Beleid geeft richting aan het handelen en zorgt ervoor dat iedereen binnen CMD de activiteiten op een zelfde wijze uitvoert. Er bestaat beleid op het gebied van toetsen en beoordelen maar ook op het gebied van het voeren van functioneringsgesprekken of het evalueren van blokken.

Onderstaand een aantal van deze beleidsstukken van de opleiding:

Competenties CMD Amsterdam

competenties CMD 2017/2018 

Onderwijs- en Examenreglement (OER)

OER Bachelor CMD 2018/19

CMD Beleid

Visie op Onderwijs (uitgebreid en actueel)

Opleidingsplan

Organisatiemodel 2018/19

Toetsplan 2018/19

HR-Beleid CMD 2013/15

Visie op ontwerpen

One Page Strategy CMD 2019

Accreditatie

Kritische Reflectie:

Kritische Reflectie iBooks bestand (dit iBooks bestand kun je bekijken met de app iBooks op een laptop of tablet, dan kun je ook de filmpjes en interactieve afbeeldingen die er in zitten, bekijken.)

Kritische Reflectie pdf (dit is de pdf, filmpjes en interactieve afbeeldingen worden weergegeven als een stil beeld)

Bijlagen:

Visie op Onderwijs (uitgebreid en actueel)

Beoordelingsformulier afstudeerproject 2018/2019

Beroeps- en competentieprofiel 2018

BoKSA 2018-2019

Borgingsagenda Examencommissie CMD 2018/2019

CMD Amsterdam - Visie op Ontwerpen

Competentieprofiel CMD Amsterdam

Competenties 2018 / 2019

Factsheet NSE 2018

Globale planning 2018 / 2019 CMD Amsterdam

Internationale partner hogescholen en universiteiten

Kritische reflectie studenten / opleidingscommissie

Lijst apparatuur CMD

OAR leden 2018 CMD Amsterdam

OER CMD Amsterdam 2018 / 2019

Omschrijving eisen en bevoegdheden examinatoren CMD 2018

Onderwijsevaluatieformulier voor de toetsmap

ResearchNed eindrapport

Scholingskalender CMD Amsterdam

Slagingspercentages

Themasemesters jaar 3

Toetsmap checklist

Toetsplan CMD 2018/2019

HvA Beleid

Docentenfolder Handicap en Studie

Leidraad Studeerbaar en Robuust onderwijs

Last modified: Monday, 8 April 2019, 5:52 PM