Studentendecaan

Beste student,

Het is helaas heel erg druk bij het studentendecanaat. Er is helaas geen mogelijkheid meer om een afspraak te maken.

Er zijn echter nog meerdere inloopmomenten. Je kunt tijdens de inloopspreekuren langskomen. Als een studentendecaan iets moet regelen voor een student moet er altijd een officieel document worden overhandigd ter ondersteuning van de situatie. 

De inloopmomenten in kamer TTH 04A17:

Dinsdag 27 juni van 10:00-12:00 en van 13:00-15:30 uur 

Donderdag 29 juni van 10:00-12:30 uur

Vrijdag 30 juni van 10:00-12:30 uur

Dinsdag 4 juli van 10:00-12:00 en van 13:00-15:30 uur

Vr gr

Jarno Gerritsen Studentendecaan


Alhoewel we als HvA zelfstandig studeren stimuleren, staat de student er niet alleen voor. In onze onderwijsvisie bespreekt de student leer- en onderwijssituaties met docenten, stage- en praktijkbegeleiders, studieloopbaanbegeleiders en medestudenten van je opleiding. De docent treedt op als inhoudsdeskundige en als coach van het leerproces. Ook de studieloopbaanbegeleider coacht vooral. Met hem of haar bespreekt de student regelmatig -aan de hand van gestelde leerdoelen- de studievoortgang. Elke student heeft een eigen studieloopbaanbegeleider. Bij CMD nemen de SLC-docenten de rol van studieloopbaanbegeleiding op zich. De studentendecaan is er voor problemen en vragen op persoonlijk vlak.

Studentendecanaat CMD

Studentendecaan Jarno Gerritsen

Klik hier om een afspraak met de studentendecaan te maken.

Voor vragen kun je een mail sturen naar: j.w.g.gerritsen@hva.nl

Adres en kamer:
Maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: Theo Thijssen Huis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam, kamer 04.A17


Gespreksonderwerpen 

Met de studentendecaan kun je vertrouwelijk spreken over persoonlijke kwesties die je studie beïnvloeden.

 • Studeren met een functiebeperking of chronische ziekte 
 • Studievertraging door persoonlijke problemen 
 • Topsport 
 • Studiestress 
 • Bindend Studieadvies (BSA) 
 • Studiekeuze 
 • Financiële zaken mbt de studie
 • Klachten, bezwaar en beroep 
 • Wet- en regelgeving

Zie voor de rol van de studentendecaan en voor uitgebreide informatie per gespreksonderwerp: http://www.hva.nl/onderwijs/praktisch/item/studentendecaan.html

Andere belangrijke sites:
Studeren met een functiebeperking
Trainingen voor studenten
Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag
Contactgegevens studentendecanen van andere opleidingen HvA

De procedure voor studenten met dyslexie die behoefte hebben aan extra tijd bij toetsen en/of grotere toetsformulieren gaat niet meer via de decaan, maar digitaal via het Digitaal Servicepunt.

Je kunt hier je dyslexieverklaring uploaden. Als je vanwege iets anders dan dyslexie extra toetstijd / grotere toetsformulieren nodig hebben, moet je dit wel via  aanvragende studentendecaan. 

BO (verklaring bijzondere omstandigheid)

Als je bij de examencommissie een verzoek indient dat te maken heeft met persoonlijke omstandigheden die je belemmeren in jouw studie heb je een BO nodig (verklaring Bijzondere Omstandigheid). Een BO wordt alleen afgegeven door de studentendecaan en als advies opgestuurd aan de examencommissie. De examencommissie kan pas rekening houden met jouw persoonlijke of bijzondere omstandigheden als er hierover een verklaring van de studentendecaan aanwezig is.

Ziekte en bijzondere familieomstandigheden die tot langdurige studievertraging leiden, moet je zo spoedig mogelijk bespreken met de studentendecaan, maar in ieder geval binnen drie maanden na het begin van de omstandigheid. De studentendecaan bekijkt dan samen met jou de omstandigheden en wat daarvan de invloed op jouw studie kan zijn. Als jouw omstandigheden kunnen leiden tot studievertraging, of je hebt extra voorzieningen nodig (bijvoorbeeld extra tijd bij tentamens als je dyslectisch bent), kan de studentendecaan besluiten jou een BO te geven en dit als advies naar de examencommissie te sturen.

Andere belangrijke sites:

Studievertraging en persoonlijke omstandigheden
Studentenartsen en psychologen
Extra begeleiding bij Autisme of AD(H)D

Wat zijn geen Bijzondere Omstandigheden

Hieronder wordt een aantal gevallen weergegeven die de examencommissie in ieder geval niet als bijzonder beschouwt. In deze gevallen is het zinloos een extra herkansing aan te vragen.

 • Verslapen of vergissen in datum en/of tijd.
 • Indien je aan een toets geen deel hebt kunnen nemen ten gevolge van enige verstoring in het verkeer (bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt, door files en wegomleggingen en de (mogelijk) daardoor veroorzaakte vertragingen).
 • Indien je aan een toets geen deel hebt kunnen nemen ten gevolge van hindernissen bij enig ander vervoermiddel waarvan je gebruik maakt (bijvoorbeeld als jouw fiets een lekke band heeft).
 • Indien je aan een toets geen deel hebt kunnen nemen ten gevolge van een medische omstandigheid die niet van een dermate ernst is, dat inschakeling van de studentendecaan noodzakelijk is (bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt (buik)griep of een zware verkoudheid).
 • Indien je computer is gecrasht (het is de verantwoordelijkheid van de student om back-ups te maken). 

Overige informatie en instanties

Het Juridisch spreekuur

Laatste wijziging: maandag, 19 juni 2017, 09:31