Studentendecaan CMD

Beste studenten,

Wegens de enorme drukte aan het eind van het studiejaar, zijn er nog maar beperkte afspraakmogelijkheden.


Echter blijven de inloopspreekuren wel toegankelijk voor studenten. De inloopspreekuren zijn op  maandag t/m donderdag - 10:00–12:00 uur - Theo Thijssenhuis. 

De inloopspreekuren lopen door tot en met 11 juli.

 

Vanaf 19 augustus is er op maandag 19 augustus en woensdag 21 augustus weer spreekuur. Vanaf maandag 26 augustus zijn de normale spreekuurtijden weer.

 

Studentendecanaat ICT & CMD


Inloopspreekuren
Ma: Jarno Gerritsen - 04A17 +  Reina Dooijewaard - 04A19
Di: Jarno Gerritsen - 04A17
Wo: Reina Dooijewaard - 04A19
Do: Jarno Gerritsen - 04A17
Vr: geen inloopspreekuur, bereikbaar via e-mail

Studentendecaan Jarno Gerritsen

E j.w.g.gerritsen@hva.nl
kamer TTH 04.A17
Werkdagen ma, di, do en vr

Studentendecaan Reina Dooijewaard

E r.b.j.dooijewaard@hva.nl
kamer TTH 04.A19
Werkdagen ma, wo en vrijdagmorgen

Afspraak maken

Alleen op uitnodiging van de studentendecaan. Eerste contact via het inloopspreekuur, afspraken zijn gereserveerd voor studenten met wie al contact is geweest.

Bezoekadres

Theo Thijssenhuis (TTH)
Wibautstraat 2-4
1091 GM Amsterdam

Gespreksonderwerpen

Met de studentendecaan kun je vertrouwelijk spreken over persoonlijke kwesties die je studie beïnvloeden.

 • Studeren met een functiebeperking of chronische ziekte 
 • Studievertraging door persoonlijke problemen 
 • Topsport 
 • Studiestress 
 • Bindend Studieadvies (BSA) 
 • Studiekeuze 
 • Financiële zaken mbt de studie
 • Klachten, bezwaar en beroep 
 • Wet- en regelgeving

Zie voor de rol van de studentendecaan en voor uitgebreide informatie per gespreksonderwerp: http://www.hva.nl/onderwijs/praktisch/item/studentendecaan.html

Andere belangrijke sites
Studeren met een functiebeperking
Trainingen voor studenten
Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag
Contactgegevens studentendecanen van andere opleidingen HvA

Dyslexie

De procedure voor studenten met dyslexie die behoefte hebben aan extra tijd bij toetsen en/of grotere toetsformulieren gaat niet meer via de decaan, maar digitaal via het Digitaal Servicepunt.

Je kunt hier je dyslexieverklaring uploaden. Als je vanwege iets anders dan dyslexie extra toetstijd / grotere toetsformulieren nodig hebben, moet je dit wel via  aanvragende studentendecaan. 

BO (verklaring bijzondere omstandigheid)

Als je bij de examencommissie een verzoek indient dat te maken heeft met persoonlijke omstandigheden die je belemmeren in jouw studie heb je een BO nodig (verklaring Bijzondere Omstandigheid). Een BO wordt alleen afgegeven door de studentendecaan en als advies opgestuurd aan de examencommissie. De examencommissie kan pas rekening houden met jouw persoonlijke of bijzondere omstandigheden als er hierover een verklaring van de studentendecaan aanwezig is.

Ziekte en bijzondere familieomstandigheden die tot langdurige studievertraging leiden, moet je zo spoedig mogelijk bespreken met de studentendecaan, maar in ieder geval binnen drie maanden na het begin van de omstandigheid. De studentendecaan bekijkt dan samen met jou de omstandigheden en wat daarvan de invloed op jouw studie kan zijn. Als jouw omstandigheden kunnen leiden tot studievertraging, of je hebt extra voorzieningen nodig (bijvoorbeeld extra tijd bij tentamens als je dyslectisch bent), kan de studentendecaan besluiten jou een BO te geven en dit als advies naar de examencommissie te sturen.

Andere belangrijke sites:

Studievertraging en persoonlijke omstandigheden
Studentenartsen en psychologen
Extra begeleiding bij Autisme of AD(H)D

Wat zijn geen Bijzondere Omstandigheden

Hieronder wordt een aantal gevallen weergegeven die de examencommissie in ieder geval niet als bijzonder beschouwt. In deze gevallen is het zinloos een extra herkansing aan te vragen.

 • Verslapen of vergissen in datum en/of tijd.
 • Indien je aan een toets geen deel hebt kunnen nemen ten gevolge van enige verstoring in het verkeer (bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt, door files en wegomleggingen en de (mogelijk) daardoor veroorzaakte vertragingen).
 • Indien je aan een toets geen deel hebt kunnen nemen ten gevolge van hindernissen bij enig ander vervoermiddel waarvan je gebruik maakt (bijvoorbeeld als jouw fiets een lekke band heeft).
 • Indien je aan een toets geen deel hebt kunnen nemen ten gevolge van een medische omstandigheid die niet van een dermate ernst is, dat inschakeling van de studentendecaan noodzakelijk is (bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt (buik)griep of een zware verkoudheid).
 • Indien je computer is gecrasht (het is de verantwoordelijkheid van de student om back-ups te maken). 

Overige informatie en instanties

Het Juridisch spreekuur

Last modified: Friday, 14 June 2019, 2:26 PM