Taalbeleid

We vinden het bij CMD Amsterdam belangrijk dat studenten, docenten, managers en medewerkers van het onderwijsbureau zorgzaam met de (Nederlandse) taal omgaan. 

Propedeusestudenten maken aan het begin van het jaar een schriftelijke kennismakingsopdracht. De SLC-coach kijkt deze opdracht na en geeft de student feedback op zijn of haar taalvaardigheid. In de loop van het jaar komen er nog twee feedbackmomenten; aan het eind van het propedeusejaar is een goede taalbeheersing een voorwaarde voor het behalen van het eindassessment. 

In schrijfproducten letten we ten eerste op het volgende:

Heeft de schrijver de moeite genomen om de tekst te verzorgen? Zit er liefde in het product en is die liefde getoond door gebruik te maken van spellingcontrole, een tweede lezer en eindredactie. Met andere woorden: was er sprake van een schrijfproces?

Punten waar we in vakken en projecten bij talige opdrachten ook op letten:

1. Afstemming op het doel
2. Afstemming op de doelgroep
3. Samenhang in de tekst
4. (Gevarieerde) woordkeuze

Een student heeft zélf de verantwoordelijkheid om op niveau te komen. De slc-coach monitort de voortgang van de student. CMD en HvA bieden op dit moment de volgende faciliteiten ter zelfverbetering:

1. Eind augustus bieden we een cursus voor een SRP-punt waarin de belangrijkste spellings- en grammaticaregels aan de orde komen. Door het jaar heen komt er mogelijk nog een keer zo'n cursus.

2. Via de Dienst Studentzaken kun je je inschrijven voor een taalspreekuur.
Dit is een coachingsmogelijkheid waar je met een gerichte vraag heen gaat. 

3. De Hogeschool van Amsterdam heeft de website taalwinkel die tips, testen, oefeningen en theorie biedt. Sinds kort heeft de Hogeschool ook een speciale website met oefeningen: https://taaluniversum.appspot.com/login

4. Er zijn vele andere onlinemogelijkheden met dagelijkse testen zoals beterspellen.nl
De beste bron voor alle gerichte vragen (schrijf ik 'Sudan' of 'Soedan'?) is deze: http://taalunieversum.org/sectie/taalhulp Gegarandeerd betrouwbaarder dan Google!
Ook de filmpjes van Arnoud Kuijpers op Youtube bevelen we aan: 

Last modified: Thursday, 1 September 2016, 9:18 PM